Powiadomienie cykliczne (NTN)

Powiadomienia cykliczne (NTN) są funkcją, która umożliwia wysyłanie powiadomienia klientowi codziennie, co tydzień lub co miesiąc, w ciągu 24 godzin od ostatniej interakcji.

Dane powiadomienia dzielą się na 3 typy:

– DZIENNE – umożliwia wysyłanie 1 wiadomości dziennie w ciągu 6 miesięcy;
– TYGODNIOWE – umożliwia wysyłanie 1 wiadomości tygodniowo w ciągu 9 miesięcy;
– MIESIĘCZNE – umożliwia wysyłanie 1 wiadomości miesięcznie w ciągu 12 miesięcy.

Wysyłanie wiadomości cyklicznej jest możliwe tylko po uprzedniej zgodzie subskrybenta, czyli najpierw musisz wysłać prośbę o wysyłanie takiego powiadomienia, po czym osoba musi ją zaakceptować. Jedną z różnic między powiadomieniami cyklicznymi a jednorazowymi jest to, że klient ma możliwość rezygnacji z danych powiadomień w dowolnym momencie.

Powiadomienia cykliczne są idealne do:

 • wysyłania czasowych kampanii marketingowych;
 • tworzenia kampanii kropelkowych;
 • kontynuowania kontaktu z klientami po zakończeniu rozmowy.

Powiadomienia cykliczne mają pewne reguły:

 • możesz wysłać maksymalnie 10 próśb w ciągu 7 dni, o zasubskrybowanie powiadomień cyklicznych oraz 5 próśb w jednym dniu (do jednej osoby);
 • nie wysyłaj duplikatów próśb do tej samej osoby;
 • jeżeli użytkownik zrezygnował z wysyłania powiadomień cyklicznych, twoje powiadomienia już nie będą do niego docierały, przez co otrzymasz błąd;
 • jeżeli użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie powiadomień cyklicznych, to ta czynność nie umożliwi otwarcia 24-godzinnego okna wiadomości;
 • możesz wysyłać prośby o zgodę na wysyłanie powiadomień cyklicznych tylko podczas 24-godzinnego okna wiadomości;
 • możesz wysłać tylko jedną na tydzień prośbę o zgodę na otrzymywanie wiadomości cyklicznych do osoby na ten sam temat. Dotyczy to wysyłania zgody na powiadomienia o różnych częstotliwościach np. prośbę o zgodę na cotygodniowe powiadomienia i prośbę o comiesięczne powiadomienia na ten sam temat.

  UWAGA: musisz skonstruować swój flow w taki sposób, żeby móc dodać tag do użytkownika, który zrezygnuje z wysyłki powiadomień cyklicznych, jest to potrzebne dlatego, żeby kolejne powiadomienie cykliczne nie dotarło do użytkownika, który z danej wysyłki zrezygnował. Również musisz dodać tag, który się przypisuje użytkownikom, którzy wznawiają zgodę na wysyłanie danych powiadomień.

  Segmentacja użytkowników według wznowienia i zatrzymania powiadomień cyklicznych.

  Żeby po segmentować użytkowników, którzy zatrzymali wysyłkę powiadomień cyklicznych lub odwrotnie ją zaobserwowali, musisz stworzyć 2 subflow do każdej opcji. W ścieżce jednego subflow powinien być tag, który przypisuje użytkownika do osób, które nie obserwują wysyłkę konkretnego powiadomienia cyklicznego, a w drugim tag z osobami, które z powrotem zaobserwowali daną wysyłkę.

  Sekwencje

  Sekwencje stworzone są dlatego, żeby umożliwić przyporządkowanie każdego flow do konkretnej wysyłki. Czyli np. jeśli robisz wysyłkę Wiadomości cyklicznych (tygodniowych/miesięcznych), musisz stworzyć sekwencję, w której Flow A – będzie przypisany do wysyłki w pierwszym tygodniu/miesiącu, Flow B – w drugim tygodniu/miesiącu itd.

  Ponowna subskrypcja zgody na wysyłanie powiadomień cyklicznych (Re Opt-In)

  Jest to funkcja, która umożliwia użytkownikowi ponowną subskrypcję powiadomień cyklicznych po tym, jak ona się skończy (w przypadku powiadomień cyklicznych o częstotliwości dziennej subskrypcja kończy się po 6 miesiącach, tygodniowej po 9 miesiącach, miesięcznej po 12 miesiącach). Wystarczy ją włączyć na serwisie BotBox.ai, a po ukończeniu subskrypcji Facebook automatycznie wyśle do użytkownika ponowną prośbę o zgodę na wysyłanie powiadomień cyklicznych.  

  Konfiguracja krok po kroku Powiadomień cyklicznych (codziennych, tygodniowych lub miesięcznych)

  1. Tworzenie tematu powiadomień cyklicznych

  Na platformie BotBox.ai wybierz kanał Messenger, oraz przejdź do wkładki „Treści”:

  (NTN 1)

  Wybierz wkładkę „Tematy powiadomień”, stwórz nowy temat, nadając mu nazwę oraz wybierz częstotliwość wiadomości cyklicznych (dzienne, tygodniowe lub miesięczne)

  (NTN 2)

  2. Segmentacja osób obserwujących wysyłkę Powiadomień cyklicznych

  Stwórz 2 subflow, które będą segmentować użytkowników na tych, którzy wstrzymali otrzymywanie Powiadomień cyklicznych oraz na tych, co wznowili.

  UWAGA: nie możesz wysyłać Powiadomienia cykliczne użytkownikom, bez ich zgody na to.

  Po tym, jak użytkownik wstrzyma wysyłkę powiadomień cyklicznych, wyświetli mu się dane flow utworzone przez Ciebie:

  (NTN 4)

  W razie wznowienia powiadomień cyklicznych przez użytkownika, wyświetli mu się flow informujące o tym, że będzie otrzymywał powiadomienia cykliczne:

  (NTN 3)

  Dane subflows należy podpiąć do właściwego tematu powiadomień:

  (NTN podpięcie flows)

  3. Flow do otrzymania zgody na Powiadomienia cykliczne

  Stwórz swój flow do wysyłki powiadomień cyklicznych, wybierając potrzebną Ci częstotliwość powiadomień (dzienne, tygodniowe, miesięczne). Dane flow jest potrzebne, dla wysłania prośby o zgodę do użytkownika na wysyłkę powiadomień cyklicznych: (NTN5)

  4. Tworzenie oferty w flow dla wysyłek Powiadomień cyklicznych

  Dzięki platformie BotBox.ai możesz stworzyć dowolną ofertę w Kreatorze flow, dopasowując ścieżki do własnych potrzeb.

  Tworząc flow dla Powiadomień cyklicznych, warto pamiętać, aby wysyłać je tylko do użytkowników, którzy wyrazili na to zgodę.

  Dla tego w kreatorze flow jest krok „Warunek” oraz „Działanie”, które umożliwiają segmentowanie użytkowników oraz wysyłanie wiadomości do właściwych grup odbiorców.

  Na poniższym obrazku możesz zobaczyć przykładowy flow oferty tygodniowej z użyciem danych kroków.

  Jeśli oferta na kolejny tydzień/miesiąc nie wymaga zmian w ścieżkach Flow, możesz z duplikować Flow oraz dopasować/edytować samą treść wysyłanej oferty.